Đường sắt ưu đãi giảm giá vé tàu tới 40%

Ngày đăng: 23/08/2022

Đối với hai đôi tàu Thống nhất SE3/SE4, SE7/SE8, hành khách mua vé cá nhân có cự ly vận chuyển trên 900km và hành khách mua vé cá nhân hai đôi tàu SE21/SE22 (TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng), SE25/SE26 (TP Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi) có cự ly vận chuyển trên 600km, sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu.

Hành khách mua vé trước từ 5 - 9 ngày được giảm 5%; từ 10 - 19 ngày được giảm 10%; từ 20 - 29 ngày được giảm 20%; từ 30 - 39 ngày được giảm 30% và từ 40 ngày trở lên được giảm 40%.

Chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 các tàu SE3/SE4, SE7/SE8; Không áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội, vé khứ hồi. Các đối tượng này có chính sách giảm giá riêng.

Giảm giá vé tàu cho hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu

Đối với các tàu khách khu đoạn, hành khách mua vé cá nhân xa ngày trên đôi tàu SNT1/SNT2 (TP Hồ Chí Minh - Nha Trang) có cự ly vận chuyển từ 300km trở lên, đôi tàu SQN1/SQN2 (TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn) có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé: trước 5 - 9 ngày, được giảm 5%; trước 10 - 19 ngày được giảm 10%; trước 20 - 29 ngày được giảm 20%; trước từ 30 ngày trở lên được giảm 30%; không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SNT1/SNT2.

Hành khách mua vé có mức giảm 5%, 10% khi đổi, trả vé sẽ chịu mức phí đổi, trả theo quy định hiện hành; Mức giảm 20%, 30% sẽ chịu phí đổi, trả tương đương mức giảm và trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.

 

 

Hành khách mua vé tàu cá nhân chặng suốt đôi tàu SPT1/SPT2 (TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết) trước 10 ngày trở lên được giảm 10% giá vé; không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4; mức phí đổi, trả theo quy định hiện hành.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, doanh nghiệp này cũng áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cá nhân mua xa ngày tương tự như chính sách giảm giá vé tàu Thống nhất trong thời gian trên; mức giảm cao nhất là 40%.

Tuy nhiên, khi khách mua vé gần ngày đi tàu, giá vé sẽ tăng hơn so với giá vé cùng thời điểm: với cự ly vận chuyển dưới 1.000 km sẽ tăng 5% và từ 1.000 km trở lên tăng 3%.

Theo VTV


Đăng ký nhận ưu đãi từ Datve247.vn